Ashtanga jóga-Mysore styl

Ashtanga jóga

je systém plynulých pozic (ásan), které cvičíme v určitém pořadí.

 

ASÁNA

V každé sérii pozice (ásany) následují přesně za sebou, tak jak je původně sestavil Pattabhi Jois, aby měli co největší léčebný účinek. Nikdy nevynecháváme pozice, které se nám zdají být např. příliš náročné, stejně tak nezařazujeme variace pozic, které do série nepatří. Každá ásana je spojena vinyasou.

VINYASA

Vinyasa znamená dech synchronizováný s pohybem, který je neodmyslitelnou součástí Ashtanga jógy. Během praxe jógy se uvolňují nežádoucí toxiny a vyplavují se ven, očišťuje se nervový systém a výsledkem je lehké a silné tělo.

MYSORE STYL

Styl mysore je tradiční způsob, kterým v městečku Mysore učil Sri K. Pattabhi Jois. Tradiční forma výuky jógy v Indii je “guru-shishya” neboli “parampara” – učitel pracuje s každým studentem individuálně, což studentovi umožňuje lépe porozumět své praxi i tělu. Ashtanga jóga je velmi individuální, učitel tráví čas se svými studenty, pomáhá jim v ásanách a pozice předává postupně. Student získá maximální porozumění, jak má pozice vypadat, jak se v ní dýchá, kam směřuje pohled atd. V lekcích Mysore cvičí každý sám na vlně svého dechu.

To nás vede ke znovuobjevení našeho plného potenciálu na všech úrovních vědomí: fyzického, psychického i duchovního. 

Pravidelným cvičením (6× týdně + 1 den odpočinku) získáváme kontrolu nad smysly a hluboké povědomí o svém vlastním já.

Metodu Ashtanga jógy se budete učit tempem ušitým na míru přesně pro Vás podle úrovně Vaší flexibility a síly.

Důležitou součástí je správné dýchání (volné hluboké dýchání se zvukem Ujjayi), pozice (Ásany), energetické zámky (Bandhy) a směr našeho pohledu (Dristhi).

 

Ashtanga je o dýchání, zbytek už je jen ohýbání. - Pattabhi Jois.

Zpět