Iyengar joga

Jóga podle Iyengara nebo také Iyengar jóga je v současnosti nejznámější a metodicky

nejpropracovanější systém jógy, pojmenovaný podle indického učitele B. K. S. Iyengara.

Cvičení Iyengarovy jógy se vyznačuje důrazem na techniku (přesností provedených asán), delším

setrváním v asáně (výdrží) a logickou návazností pozic.

Dalším aspektem Iyengarovy jógy je používání různých pomůcek, například dřevěných či

molitanových bloků, pásků, lan, válců či židlí. Pomůcky umožňují cvičencům zaujímat pozice přesněji

a setrvávat v nich delší dobu, tak aby z asány mělo tělo užitek nejen na fyzické, ale i orgánové a

mentální úrovni. Pomůcky jsou přínosem zejména pro začátečníky, kteří díky nim získávají dobré

základy pro další praxi, ale i pro adepty jógy se zdravotním omezením.

V lekcích Iyengar jógy se podrobně zaměřujeme na jednotlivé detaily provedení asány a věnujeme

pozornost tzv. "zarovnání těla". Delší výdrže umožňují sledovat, které části těla pracují správně a kde

je naopak potřeba více pozornosti a vědomější práce. Logická návaznost pozic pomáhá postupně

rozvíjet sílu, pružnost i koncentraci.

Zpět